Projects.

Songfuglen / Songbird

Dramatisering / Theatre adaptation, 2016

Dramatisering av romanen til Jan Roar Leikvoll på Det Norske Teatret 2016

Adaptation of the novel by Jan Roar Leikvoll at Det Norske Teatret (Oslo) 2016

En tråd gjennom Europa / A Thread through Europe

Radio (NRK) , 2015

Fra 2013 til 2015 bodde Demian Vitanza i en bobil og reiste gjennom 20 europeiske land. På veien skrev han reisebrev, mens han betraktet kontinentet og dets kulturelle ytterkanter. Reisebrevene ble innspilt og kringkastet på NRK P2.

From 2013 to 2015 Demian Vitanza lived in a camper and travelled through 20 European countries. Along the way he wrote travelogues from the journey, observing the continent and its cultural peripheries. The travelogues were recorded and broadcasted on NRK radio.

Stemmer fra innsiden / Voices from Inside

Fengselsprosjekt / Project in prison, 2014

I 2014 holdt Demian Vitanza et fem uker langt skrivekurs for ni innsatte i Halden fengsel. Tekstene ble presentert på Litteraturhust i Oslo og Fredrikstad.

In 2014 Demian Vitanza gave a five week creative writing course to nine inmates in Halden prison. The texts were presented at the House of Literature in Oslo and Fredrikstad.

Papirløse fortellinger / Undocumented Stories

Teaterprosjekt / Theatre project, 2011

Papirløse fortellinger var en stuntforestillinger i publikumsfoajéen på Nationaltheatret. Demian Vitanza og Marius Havik initierte prosjektet som en respons på den pågående debatten om papirløse innvandrere. Seks papirløse fikk samarbeide med hver sin skuespiller på Nationaltheatret og samarbeidet for å skape enkle forestillinger basert på de papirløses historie.

Undocumentet stories was a stunt performance in the lobby of the National Theatre of Norway. Demian Vitanza and Marius Havik initiated the project as a response to the ongoing debate on rejected asylum seekers. The project paired six refugees with six actors from The National Theatre to convey simple performances based on the refugees' stories.

  • Facebook Clean

© 2017 by Demian Vitanza